Tillbaka till Allt om cupen

Tävlingsregler

Tävlingsbestämmelser Sala Outdoor Cup 2017

 1. Spelregler

Svenska Innebandyförbundets regler gäller om inget annat anges. Länk till innebandy.sehttp://www.innebandy.se/Templates/FileListing.aspx?id=1096

 1. Matchtider, spelardräkt

Samtliga klasser spelar 2x15min.

Herr/dam/juniorfinaler spelar 2x20min-

Har båda lagen likartade färger i sina dräkter ansvarar det lag som står markerat som bortalag för tröjbyte.

 1. Gruppspel

Varje grupp består av 4 lag, där alla spelar mot alla 1 gång. De 2 bäst placerade går vidare till slutspel.

Tävlingsledningen äger rätt att placera ut lag vid för få anmälningar efter kontakt med berörda lag till annan klass.

 1. Poängberäkning

Segrande lag i grupp-spelet får 3 poäng Oavgjord match ger 1 poäng Förlorad match ger 0 poäng. Inga resultat eller poäng beräknas för klasserna födda -06 eller yngre.

Efter samtliga matcher vidtar en straffläggning med 3straffar/lag för att kunna särskilja lag som hamnar på samma poäng och målskillnad i gruppspelet. Dessa straffar slås av tre olika spelare. Samtliga 6straffar ska slås för att få ett resultat. Straffarna slås på en separat plan i anslutning till ordinarie planer direkt efter avslutad match.

 1. Placering vid lika poäng

Vid lika antal poäng efter gruppspelet avgörs placeringen efter 1) Målskillnad, skillnaden mellan gjorda och insläppta mål 2)Straffmålskillnad 3/Flest gjorda mål i ordinarie tabell.4/Lottning (En ledare/lag samt tävlingsledningen deltar i lottningen).

 1. Lika resultat vid full tid i slutspel

Om resultatet vid full tid är lika avgörs matchen genom straffläggning enligt punkt 7. I final spelas ytterligare 1 period om 5 min där första mål vinner (sudden death). Är resultatet efter denna period fortfarande lika avgörs finalen genom straffläggning enligt 7.

 1. Straffslag för att avgöra match i slutspel.

Domarna avgör mot vilket mål straffarna skall slås. Därefter lottas turordningen mellan lagkaptenerna. Vinnande lag avgör vilket lag som skall påbörja straffläggningen. 3 utespelare från vardera laget skall slå samtliga straffar inklusive extra straffar. Lagkapten eller lagledning skall skriftligen meddela domarna om nummer på spelarna samt i vilken turordning de skall lägga straffarna. Domarna informerar därefter sekretariatet. Straffläggning avgörs med 3 straffar där lagen slår varannan straff. Om avgörande uppnås under ordinarie straffläggning är matchen slut. Avgörande har uppnåtts när ett lag leder med mer än större antal mål än motståndarlagets återstående straffslag. Om match är oavgjord efter ordinarie 3 straffar skall lagen slå en straff var tills avgörande sker. En spelare får inte slå sin andra straff förrän övriga spelare slagit minst en straff osv. Spelare som i protokollet står markerad som målvakt får ej deltaga i straffläggningen. .Utvisad spelare- dock ej spelare som ådragit sig matchstraff får deltaga i straffläggningen. Om ett lag inte har tillgång till 3 utespelare skall straffläggningen genomföras med det antal spelare som finns. För varje straff där straffläggare saknas får laget inte slå denna straff. De straffar där spelare saknas kan placeras var som helst bland de 3 ordinarie straffarna.

 1. Protester

Senast 1 timme efter aktuell matchslut skall en skriftlig protest vara tävlingsledningen tillhanda. Protestavgiften är 1000 Skr som lämnas samtidigt med den skriftliga protesten. Vid godkänd protest äterbetalas avgiften.

 1. WO

Om laget är mer än 3 min försenat till match från angiven matchstarttid får motståndarlaget tillgodoräkna sig segern med 5-0. Beslut om WO tages av domaren för den aktuella matchen. WO renderar en straffavgift på 1000 Skr. I övrigt gäller Svenska Innebandyförbundets regler.

 1. Undantag från SIBF:s tävl.best.

Straffar direkt i slutspelet utan sudden utom i ovan angivna finaler. Åldersdispenser godkännes INTE av tävlingsledningen.

 1. Time-out.

Ingen time-out tillåten under gruppspelet.

Med reservation för ändringar

Ladde ner pdf med reglerna här